Schelling Advies Logo

BLOG

Toekomst van ons mobiliteitssysteem
Ab Schelling 13 september 2023
 
Gisteren had ik een discussie met mijn buurman. Hij wilde een beeld krijgen van mijn visie op mijn vakgebied. Er ontstond een uitvoerige discussie over de mobiliteit in Nederland. “Dat zou toch heel anders moeten”, aldus mijn buurman. Ik kom deze uitspraak wel vaker tegen in discussies met o.a. stedenbouwkundigen en planologen.

Er zijn onderdelen binnen de mobiliteit- en verkeerswereld die beter kunnen. Minder auto’s in de file, openbaar vervoer dat sneller op meer plaatsen wordt aangeboden en fietspaden die veiliger moeten worden. Om maar een paar voor de hand liggende voorbeelden te noemen. Het is helaas niet zo eenvoudig om bepaalde ingesleten patronen die onderdeel zijn van een mobiliteitscultuur te veranderen. En dat aspect wordt sterk onderschat.   

De klimaatdiscussie houdt ons bezig. Vandaar de wens en oproep van veel wetenschappers om een energietransitie in gang te zetten. En wel nu! Mobiliteit en Transport is daarbij een belangrijk thema. In een interview in het Algemeen Dagblad geeft de voorman van de Klimaatraad, Jan Willem Erisman, aan om daar eens goed naar te kijken. De auto is daarbij niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Ook hij geeft aan dat het heel anders moet, omdat we anders zwaar in de problemen komen. Ook hier de oproep om het systeem flink aan te passen. Ik begrijp deze wens en mogelijk is er een bepaalde noodzaak om dit ook te proberen. Het is wel de vraag of dat ook werkelijk gaat lukken. Gaan wij inderdaad massaal de auto laten staan om in het openbaar vervoer en met de fiets te gaan reizen? Dhr. Erisman geeft aan dat we dit in de komende 25 jaar moeten bereiken. De genoemde 25 jaar is in de infrastructuurwereld wel een korte termijn. Grote veranderingen zullen de komende 50-100 jaar worden doorgevoerd. Het is nu nog onbekend of er een grootschalige transitie zal plaatsvinden op basis van een bepaalde technologie, zoals bij de mobiele telefoon. Of dat er een geleidelijke beweging ontstaat. Dat we met technische innovaties wel veel kunnen aanpassen als het gaat om uitstoot en ruimtelijke impact van het systeem is een gegeven. Of er daadwerkelijk een grote aanpassing in de modal split zal plaatsvinden, dat is zeer de vraag.  
 
Duurzame infrastructuur: investeren in de toekomst
Ab Schelling 22 augustus 2023
 
Wij werken als professionals continu aan de verbetering van de infrastructuur in gemeenten. Gemeenten spelen een cruciale rol bij het waarborgen van een goed functionerende infrastructuur in Nederland. Of het nu gaat om wegen, fietspaden,  openbaar vervoer of andere voorzieningen, het is belangrijk dat gemeenten investeren in de ontwikkeling en het onderhoud ervan. De ontwikkeltaken liggen daarbij bij diensten zoals Stadsontwikkeling. Voor beheer is vaak een aparte dienst opgezet, bijvoorbeeld Stadbeheer. Ons werk vindt vaak plaats bij of in samenwerking met deze twee diensten.

Wegen en fietspaden
Het wegennetwerk moet optimaal zijn om een soepele doorstroming van het verkeer te garanderen. Dit betekent dat wegen goed moeten worden onderhouden. Aanpassingen worden vaak gedaan in het kader van de verkeersveiligheid. Omdat er andere intensiteiten gelden doordat het drukker is geworden. Of omdat er nieuwe inzichten zijn over bijvoorbeeld de bromfiets op de weg of op het fietspad. Ook het aanleggen en verbreden van fietspaden is van groot belang, gezien het groeiend aantal fietsers in Nederland. Voor zowel de verkeersveiligheid als voor fietsprojecten zijn er speciale subsidies die gemeenten kunnen verkrijgen bij regionale overheden of provincies.

Openbaar vervoer
Naast wegen en fietspaden is ook het openbaar vervoer essentieel voor een efficiënte infrastructuur. Het aanbieden van goed, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer zorgt ervoor dat inwoners gemakkelijk naar hun bestemming kunnen reizen zonder gebruik te hoeven maken van de auto. Daarnaast draagt het openbaar vervoer bij aan het verminderen van congestie op de wegen en het beperken van de milieubelasting. Er zijn momenteel veel projecten in Nederland die de doorstroming van de bus bevorderen. Daarbij wordt er gestreefd naar een bepaalde norm en kwaliteit. R-net is een bepaalde naam die openbaar vervoer lijnen hebben als zij aan bepaalde eisen voldoen. Ook voor openbaar vervoer zijn er veel subsidies vanuit de regio en provincies.

Duurzaamheid
Bij het ontwikkelen en onderhouden van de infrastructuur is duurzaamheid een steeds belangrijker aspect. Gemeenten moeten streven naar een duurzame infrastructuur die bijdraagt aan het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Door te investeren in bijvoorbeeld elektrisch openbaar vervoer en het stimuleren van fietsgebruik, kunnen gemeenten een groene en milieuvriendelijke infrastructuur creëren.

Werken bij….
Werken in dit vakgebied is een echte uitdaging. Je hebt met veel aspecten te maken. Infrastructuur raak veel andere vakgebieden zoals groenvoorziening, duurzaamheid en milieu. Wil jij in deze uitdagende wereld komen werken? Kom dan eens langs voor een kop koffie en een praatje. We vertellen je er graag meer over!
Ieder mens is uniek
Ab Schelling 7 augustus 2023
 
Ik was een keer op een CVS congres in Antwerpen. Namens TNO presenteerde ik daar het nieuwe model Urban Strategy. Met dit model kan de fysieke omgeving snel worden doorgerekend voor thema’s als verkeer, lucht en geluid. Tijdens de openingssessie werd er een speech gegeven door Henk Jan Smits, van de X factor. Hij vroeg de zaal: ”wie van jullie denkt dat hij uniek is?” Circa 30% stak zijn hand op. Ik ging ervan uit dat de rest, net als ikzelf, zou denken dat hij of zij niet uniek is.  Toen hij aan de zaal vroeg: “… en wie denkt dat hij niet uniek is…?” stak er maar één iemand zijn hand op. Ik keek nog snel achterom, maar kwam er al snel achter dat ik de enige was die zijn hand had opgestoken. Direct trok ik de volle aandacht van dhr. Smits. 

Tijdens de koffiepauze kwamen diverse collega verkeerskundigen naar mij toe om mij te vertellen dat ik toch wel erg uniek was door als enige van de ruim 100 mensen zijn hand op te steken. Dat moment zal ik niet snel vergeten, en heeft mij doen beseffen dat inderdaad iedereen uniek is. En dat wat voor jou zo logisch, eenvoudig en vanzelfsprekend is, voor een ander iets bijzonders kan zijn. 

Ik ben er zelf van overtuigd dat een eigen stijl en ervaring doorslaggevend is voor het succes van een persoon in het algemeen en van een projectleider in het bijzonder. Niemand is hetzelfde. Blijf jezelf, leer iedere dag, ontwikkel jezelf, leer van je fouten en ga in de praktijk na waarom dingen anders en beter kunnen in een project of organisatie. Dat kun je wel uit een boekje leren. Maar voordat je het moet toepassen, ben je dat alweer vergeten. Voor mijzelf geldt dat ik vooral heel persoonlijk te werk ga. Dat kan soms ook heel direct zijn, maar wel zoveel mogelijk gericht op interactie met collega’s. Efficiency en effectiviteit probeer ik zoveel mogelijk in het oog te houden. Zo hou ik tijd over om op persoonlijk vlak met teamleden verdieping aan te brengen. Dat is mijn stijl die voor mij goed werkt. Ik ben in sommige situaties wel eens te direct en te efficiënt, dat werkt averechts. Ondanks mijn 55 jaar wil ik daarin nog steeds leren en bijsturen. Dat vind ik leuk. 

Een goede cursus om jouw ontwikkeling te versnellen en in betere banen te leiden is zeer aan te raden. Een goed cursus laat jou reflecteren met praktijkervaringen samen met andere mensen. Zo kun je specifiek naar situaties uit het verleden kijken en daarvan leren. Zodoende creëer je van jezelf die projectleider die uniek is en het op zijn of haar manier doet. En dat is de kern waar het om gaat. Dit wordt gewaardeerd door klanten en dat is fijn om te merken. Bij Schelling Advies krijg je volop de kans om zich op deze manier te ontwikkelen. Zo heb ik dat zelf de afgelopen jaren gedaan en doe ik dat nog steeds. En ook Chris is bezig mijn zijn eigen leerweg waarbij ik hem graag help in combinatie met een leerzame werkplek en intensieve cursussen.  

Als je jezelf gaat ontwikkelen, via (goede) cursussen, coaching door senioren, of door te leren van de praktijkervaringen, blijf dan zoveel mogelijk bij jouw eigen kernwaarden en gevoel. Jij bent uniek, ook al besef je dat niet altijd. Dat gaat ver terug, vanuit jouw jeugd tot en met de ervaringen van de afgelopen week. Waarom heb jij voor het ruimtelijk domein gekozen? 

Ikzelf ben ooit geïnterviewd in de Verkeerskunde, in 2016.  De vraag was waarom ik voor Civiele Techniek en Verkeerskunde heb gekozen. Mijn verhaal lees je in de link naar Verkeerskunde van 2016. 

 
 
Wij zijn Schelling Advies, bestaande uit Chris Visser en Ab Schelling. Wie wij zijn leest u uitgebreider op de website bij het kopje over ons. Voor nu een korte blik onder de motorkap.
 
Chris is ontwerper en verkeerskundig adviseur en werkte aan diverse projecten bij gemeenten in de regio Rotterdam. Onderzoekend en initiatiefrijk barst Chris van de ideeën die hij uitwerkt en aanbiedt aan partijen. Thema’s waar Chris graag aan werkt zijn een efficiënte en veilige inrichting van de verkeersruimte en het ontwikkelen van leefbare routes voor lopen en fietsen. 
 
Ab is projectleider en verkeerskundig adviseur. Na ervaring te hebben opgedaan bij advies- en onderzoeksbureaus zag Schelling Advies circa 10 jaar geleden het levenslicht. Op basis van een goed netwerk, kennis van sales, en ervaring om zaken voor elkaar te krijgen gaat dat al jaren goed. Een fijne ontmoeting in 2022 gaf aanleiding om Chris uit te nodigen binnen Schelling Advies. 
 
Samen werken wij voor een aantal gemeenten in de regio Rotterdam. Naast het uitvoeren van vaste opdrachten houden we ook ruimte vrij om projecten uit te voeren en ideeën naar de markt te brengen. Dit alles binnen de kernthema’s Verkeer en Mobiliteit waar wij aan werken. Ofwel projectmatig dan wel in co-creatie met de markt waarbij wij onze visie uitwerken met partners in het veld. Aansprekende concepten vinden zo hun weg naar klanten. Het is een nieuwe manier waarop Schelling Advies zal gaan werken. 
 
Ontdekkingen in de stedelijke buitenruimte: Een nieuwe kijk op wegen en verkeer
Chris Visser 17 mei 2023
 
Geachte lezers,
 
Dit is het eerste blog dat wij regelmatig gaan plaatsen op deze website. In blogs nemen we u mee in de ontwikkelingen en ontdekkingen die ons bezighouden.  
 
Om een eerste vergezicht aan u voor te leggen: 
Wij constateren dat in veel steden de wegen te breed zijn aangelegd, gelet op de intensiteiten van het verkeer. De wegen zijn van oudsher ruim aangelegd om tegemoet te komen aan doorstroming. Ondanks dat de netwerkfunctie van de meeste straten in veel gevallen eigenlijk nogal beperkt is. Al jaren werken we zo aan een experiment waarbij vooral de problemen van het verkeerssysteem worden opgelost. Waar snelheid en veiligheid niet naar verwachting functioneren, zetten we de schop in de grond. 
 
Intussen is een nieuwe blik ontstaan op de functies van een straat. Waarden als leefbaarheid en veiligheid zoeken hun plek in het stedelijk verkeersnet. De wens om meer te doen in een straat dan via een oversteekeiland naar de overkant te komen. De ruimte te vinden voor een verblijfseiland. Plekken waar ruimte ligt om kwalitatief groen aan te leggen, bankjes te plaatsen, een hapje en drankje te nuttigen, en openbaar vervoer haltes in het zonnetje te zetten. Onze methode kan inzicht geven of de doorstroming binnen het straatprofiel mogelijk een te prominente plek inneemt. Dit is per stad te analyseren en inzichtelijk te maken in strategische scenario’s. De kansen voor herinrichting van de stedelijke buitenruimte komen zo beter in beeld. 
 
Zeker gelet op de 30 km/u discussie en brede aandacht voor de buitenruimte is dit een nuttige tool. Wij zijn in gesprek met diverse partijen om een structurele methode te ontwikkelen die eenvoudig en relatief goedkoop kan toegepast in veel gemeenten in Nederland. 
Interesse? Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.
 
 
Wij zijn Schelling Advies, bestaande uit Chris Visser en Ab Schelling. Wie wij zijn leest u uitgebreider op de website bij het kopje over ons. Voor nu een korte blik onder de motorkap.
 
Chris is ontwerper en verkeerskundig adviseur en werkte aan diverse projecten bij gemeenten in de regio Rotterdam. Onderzoekend en initiatiefrijk barst Chris van de ideeën die hij uitwerkt en aanbiedt aan partijen. Thema’s waar Chris graag aan werkt zijn een efficiënte en veilige inrichting van de verkeersruimte en het ontwikkelen van leefbare routes voor lopen en fietsen. 
 
Ab is projectleider en verkeerskundig adviseur. Na ervaring te hebben opgedaan bij advies- en onderzoeksbureaus zag Schelling Advies circa 10 jaar geleden het levenslicht. Op basis van een goed netwerk, kennis van sales, en ervaring om zaken voor elkaar te krijgen gaat dat al jaren goed. Een fijne ontmoeting in 2022 gaf aanleiding om Chris uit te nodigen binnen Schelling Advies. 
 
Samen werken wij voor een aantal gemeenten in de regio Rotterdam. Naast het uitvoeren van vaste opdrachten houden we ook ruimte vrij om projecten uit te voeren en ideeën naar de markt te brengen. Dit alles binnen de kernthema’s Verkeer en Mobiliteit waar wij aan werken. Ofwel projectmatig dan wel in co-creatie met de markt waarbij wij onze visie uitwerken met partners in het veld. Aansprekende concepten vinden zo hun weg naar klanten. Het is een nieuwe manier waarop Schelling Advies zal gaan werken.